Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Хърватия

Хърватия е държава в Югоизточна Европа, чийто граници са: със Словения и Унгария на север, със Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора на изток. На югозапад има излаз на Адриатическо море. Площта на страната е 56 613 km2, от които 56 500 km2 суша и 113 km2 водна площ.

Хърватия е член на Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, НАТО, Световната търговска организация и ЦЕФТА. Страната е подписала договор за присъединяване към Европейския съюз от юли 2013 г., за което се провежда референдум на 22 януари 2012 г. 

Първите заселници по днешните хърватски земи са от VII век. След период на управление на хърватските князе и крале, през 1102 година хърватите подписват съглашение с унгарския крал, който става сюзерен на Хърватия. В средата на XV век Унгарското кралство търпи тежки удари от разширяващата се Османска империя, поради което Хърватският събор поканва Хабсбургите да поемат управлението на Хърватия. След редица войни, през XVIII век голяма част от хърватските земи са освободени от властта на Османската империя, но Хърватия става административно зависима от Унгария. След продължително владение на хърватското адриатическо крайбрежие от Венеция, през 1813 г. то става австрийска провинция.

В края на 1918 г., след Първата световна война и разпадането на Австро-Унгария, Хърватия влиза в състава на Кралството на сърби, хървати и словенци (СХС). Истрия, Риека и Задар попадат под италианска власт. Кралството на СХС г. е преименувано през 1929 в Кралство Югославия. Хърватия става бановина през 1939 г. По време на Втората световна война е основана Независима хърватска държава (1941–1945). След войната Хърватия става част от новата, социалистическа Югославия.През 1991 г.Хърватия обявява своята независимост. През същата година започва война с военните части на остатъчна Югославия, която завършва през 1995 година. През 1992 г. Хърватия е приета за пълноправен член на Организацията на обединените нации (ООН). През 2008 г. апочват преговори за присъединяване на ХЪрватия към НАТО, което става факт от 1 април 2009 г.

 

Хърватия и ЮНЕСКО

Хърватия се присъединява към ЮНЕСКО на 01.06.1992 г.
 


Национална комисия за ЮНЕСКО

Председател: Vladimir Markovic

Заместник-председател: Kresimir Nemec

Генерален секретар: Rut Carek

Адрес:Ministry of Culture Runjaninova 2 10 000 Zagreb CROATIA 

Telephone (385 1) 48 66 304 

Fax (385 1) 48 66 526 

E-mail unesco(a)min-kulture.hr; rut.carek(a)min-kulture.hr; 

Web site http://www.min-kulture.hr/unesco

 


Представителство на Хърватия към ЮНЕСКО

Посланик: Mirko Galić

Maison de l'UNESCO Bureau M.3.44 1,

rue Miollis 75732 Paris Cedex 15

Telephone 01.43.06.12.97 ; 01.47.05.04.42

Fax 01.45.68.31.48

E-mail dl.croatie(a)unesco-delegations.org