Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

България

 
Територията на България е обитавана от най-ранните исторически епохи. Връщайки се много години назад - през палеолита, неолита и енеолита, се вижда че и тогава българските земи са обитавани. Близо до Нова Загора, в с. Караново, е открита могила, която разкрива тайните на нашите предшественици от това време.

Бронзовата епоха и началото на желязната епоха са свързана с траките и тяхната богата материална и духовна култура. В края на VI в. пр.н.е., по земите от Карпатите до Егейско море, живели 77 тракийски племена. За този удивителен народ, нареченият от Цицерон “баща на историята”, Херодот казва: “Тракийският народ, след индийския, е най-голям от всички народи на света. Ако беше обединен, би бил непобедим и най-могъщ. Но той е неспособен за такова обединение и поради това е слаб народ.“ И наистина всички тези 77 племена враждували и водели кървави войни помежду си!

Постепенно се появяват първите тракийски държавни обединения. Най-обширно е Одриското царство. Разцветът на тракийското общество продължава от 6 до 2 в.пр.Хр. През 1 в.пр.Хр. - 1 век сл. Хр. Балканските земи са завладени от Рим и са превърнати в римски провинции. Изграждат се много градове, които се превръщат в центрове на античната материална и духовна култура.

След разделянето на Римската империя през 395 г. днешните български земи остават в пределите на Византия. През Балканския полуостров преминават много от племената, които идват в Европа по време на Великото преселение на народите - готи, хуни, славяни, авари. През 6 и 7 век славянските племена започват трайно да се заселват на Балканския полуостров, като непрекъснато разширяват границите на териториите, обитавани от тях. По същото време на север от Дунав се установяват прабългарите, които често нападат византийските провинции Малка Скития и Долна Мизия.

Другите наши предци през 5-6 век били разделени на две големи групи — кутригури, западно от река Дон, и утигури, източно от нея. През 632 г. по времето на хан Кубрат (Курт), от рода Дуло, част от прабългарските племена създават голям военно-племенен съюз - Стара Велика България. Кубрат изпраща пратеници в двора на византийския император Ираклий. Императорът дава на прабългарския владетел титлата патриций и му изпраща скъпи дарове. Кубрат умира около 660-665 г., като завещава на своите синове да не се разделят, за да „не робуват на друг народ". След него в продължение на три години управлява най-големият му син - Безмер (Батбаян, Баян).

Около 670 г. най-малкият син на Кубрат - Аспарух, начело на няколко от българските племена преминава река Дунав. През 680 г българите в съюз със славянски племена водят война с Византия, около делтата на реката. Хан Аспарух извоюва победа над император Константин IV, тогавашният глава на Византия и сключва договор с империята. Според него прабългарите получават статут на федерати в по-голямата част от територията между Стара планина и р. Дунав заедно със населяващите я славянски племена и други народи. 

Поставени са основите на държавата, останала и днес с името си – БЪЛГАРИЯ.


Повече за България и нейните съкровища можете да видите на следните адреси: Линк 1   Линк 2


България и ЮНЕСКО
България се присъединява към ЮНЕСКО на 17.05.1956 г.
 
Национална комисия на Р. България за ЮНЕСКО
Председател: Г-н Димитър Цанчев
Генерален секретар: Г-жа Румяна Митрева
Адрес:
Министерство на външните работи
ул. "Александър Жендов" 2
1040 София, България 
Телефон: (359-2) 948 22 23 (Ген. секретар); (359-2) 873 48 71 
Факс: (359-2) 973 33 41 
E-mail rmitreva(a)mfa.government.bg  
Web-site www.unesco-bg.org
 
Постоянно представителство на Р. България в ЮНЕСКО
Постоянен представител - Александър Савов
Адрес:
Maison de l'UNESCO 
Bureaux M5.44/45/46 
1, rue Miollis 
75732 PARIS Cedex 15
Telephone: 
01.45.68.34.02
01.45.68.29.12
01.45.68.33.99
Fax: 01.47.83.34.52
E-mail: dl.bulgarie(a)unesco-delegations.org