Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина е планинска държава, разположена в западната част на Балканския полуостров. Столицата ѝ е Сараево. Граничи на север, запад и юг с Хърватия, на изток със Сърбия, а на югоизток с Черна гора. Първата страна в света признала на 15 януари 1992 година независимостта на Босна и Херцеговина е България.

По-важни дати от историята на Босна и Херцеговина:
- През VI-VII век на територията на днешна Босна и Херцеговина се заселват славянски племена.
- През XII век е образувано Босненското княжество, прераснало в банство (от 1377 г. при Твъртко I е кралство), което впоследствие присъединява и включва и съседната област Херцеговина.
- През 1463 година територията на Босна пада под властта на Османската империя, а през 1482 година и територията на Херцеговина.
- След въстанието в Босна и Херцеговина от 1875-1878 година страната е окупирана от Австро-Унгария, а през 1908 година е анексирана.
- От 1918 година е в състава на Кралство на сърби, хървати и словенци, а от 1929 година в Кралство Югославия
- През 1941 година Босна и Херцеговина е окупирана от германските войски и е включена в състава наНезависимата хърватска държава. По време на освободителните войни през 1941-1945 година е освободена от партизаните на Йосип Броз Тито (Народно-освободителна армия на Югославия) и през ноември 1945 година е включена в състава на Югославия като федерална република.
- През есента на 1991 година Босна и Херцеговина обявява излизане от състава на СФРЮ. през май1992 е приета за членка на ООН
- В средата на 1992 след остро междуетническо напрежение избухва гражданска война.
- През ноември 1995 година в Дейтън САЩ са заключителните мирни преговори по урегулиране на босненския конфликт, който е подписан на 14 декември 1995 в Париж.
- Страната е потенциален кандидат за членство в Европейския съюз и е кандидат за членство в НАТО от април 2010 г.

Повече за Босна и Херцеговина можете да научите от:

http://www.vijeceministara.gov.ba/
www.mcp.gov.ba


Босна и Херцеговина и ЮНЕСКО

Босна и Херцеговина се присъединява към ЮНЕСКО на 02.06.1993 г.

Национална комисия за ЮНЕСКО

Президент: г-н Sredoje Novic 
Генерален секретар: г-жа Biljana Camur
Адрес:Ministry of Civil Affairs 
Trg BIH 1 BA - 71000, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Телефон:(387) 33.492.552 (SG); (387) 33.492.598; 
Факс:(387) 33.492.632 
E-mail:  biljana.camur(a)mcp.gov.ba (SG); jelena.vukovic(a)mcp.gov.ba; 
Web site  www.mcp.gov.ba

Представителство на Босна и Херцеговина в ЮНЕСКО

Ambassade de Bosnie-Herzégovine 
174, rue de Courcelles 
75017 PARIS
Telephone: 01.42.67.34.22
Fa:x 01.40.53.85.22
E-mail: dl.bosnie-herzegovine(a)unesco-delegations.org  ;  amb.pariz(a)mvp.gov.ba