Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Генералният директор на ЮНЕСКО откри изложба „Балканите – споделено наследство”

На 17 март 2015 г. в Централата на ЮНЕСКО (Париж) г-жа Ирина Бокова откри изложбата „Балканите - споделено наследство”, организиранa от Постоянното представителство на Република България в ЮНЕСКО в сътрудничество с Фондация Horizon. Министърът на образованието на Република България, н.пр. г-н Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кръстева присъстваха на тържественото откриване.

Изложбата представя разнообразието на културното наследство на Балканите, отразено от известния български фотограф Иво Хаджимишев. Тя обхваща снимки на най-интересните исторически паметници, археологически обекти и артефакти от единадесет балкански държави - България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, БЮР Македония и Турция. В изложбата са включени фотографии на свещени места, религиозни обекти и на културното наследство, като например Шарената джамия в Тетово (БЮР Македония), Манастир Сучевица в Румъния и други.

На откриването присъстваха постоянни делегати в ЮНЕСКО, интелектуалци и общественици.

Откриване на изложбата от Генералния директор на ЮНЕСКО

Новина на страницата на ЮНЕСКОФото галерия