Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Mеждународен конкурс “Tрадицията, която мога да пресъздам по най-добрия начин”

От септември 2012 г. стартира проект 

„FOCAL Fostering cultural heritage forbridging intergenerational dialogue”/”FOCAL –  Поощряване изследването на културното наследство за насърчаване на диалога между поколенията”, подкрепен по подпрограма Грюндвиг, Партньорства за познание на програма Обучение през целия живот на ЕС.

Консорциум на проекта:

  • еМундус (Литва) - координатор
  • Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (България) - партньор
  • ЕдуМотива (Гърция) - партньор

Цели:

Проектът цели да проучи и открие сходства и различия между страните, да обмени културен опит, да представи националните култури и да поддържа междупоколенчески диалог между младежи и възрастни.

Когато мислите за страната си, мислите за ....? Покажете ни!

Кой?

Ако сте на 18 или повече години можете да се включите в международния конкурс и да създадете ваше собствено представяне на традициите, културата, историята на вашата страна.  Бъдете креативни, бъдете уникални! Участниците в конкурса (българи) трябва да бъдат на 18 и повече години (възрастни). Те могат да участват както самостоятелно, така и като част от екип. Предимство ще имат екипи,  включващи участници от повече от една възрастова група.

Как?

Използвайте предпочитан от вас начин на изразяване и представете любима традиция по най?добрия възможен начин. Представете си, че наблюдатели ще бъдат гости от други държави. Можете да използвате каквото искате изразно средство, но крайният резултат от вашата работа трябва да е представен в електронна форма. Най?добрите продукти ще бъдат включени в e.book по проекта.

Изпращайте вашите кандидатури в електронен вариант (записано видео или снимков материал, подкрепени с текстово описание) към cubufoundation@gmail.com.

Ако материалът е твърде тежък, можете първо да го качите на www.dox.bg и да ни изпратите линк или да използвате препоръчана поща, в която да поставите диск със записа.

Получател: Зорница Станева, Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715.

Първа партньорска среща по проекта - Каунас, Литва, 17-18 октомври 2012г.
Втора партньорска среща по проекта – Волос, Гърция, 16-18 март 2013г.
Трета партньорска среща по проекта – Мелник, България, 16-18 март 2013г.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Повече информация: Международен конкурсFocalProject EU