Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Секретариат

Преките административни и организационни дейности на Центъра се осъществяват от специализирано звено - Секретариат.
С
ъстои се от Изпълнителен директор и експерти, необходими за правилното функциониране на Центъра.

Контакти: 
Адрес: гр. София, п.к. 1797, ж.к. Изток, ул. "Лъчезар Станчев" №7;
Ел. поща: office@unesco-centerbg.org
;
Тел. 
+359 2 444 21Изпълнителен Директор

Мима Стоилова-Николова
тел. 02/ 444 23 19
е-mail: director@unesco-centerbg.org; regionalcentresofia@gmail.com

Експерт Програми и проекти

Мирена Станева
тел. 02/ 444 37 40
e-mail: m.staneva@unesco-centerbg.org;

Людмила Расташка - по заместване:
тел. 02/ 444 21 03
e-mail: l.rastashka@unesco-centerbg.org; lyudmila.rastashka@gmail.com

Експерт Международна дейност

Чаяна Божкова
тел. 02/ 444 37 40

e-mail: ch.bozhkova@unesco-centerbg.org; chayana.bojkova@gmail.com

Експерт Координация и комуникация

Илияна Русева
тел. 
02/ 444 37 40
e-mail: i.rousseva@unesco-centerbg.org;

Технически сътрудник

Диана Токаджиева
тел: 02/444 21 03
е-mail: d.tokadzhieva@unesco-centerbg.org