Общо събрание 2015 г.

Общо събрание 2015 г.

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.   

повече

Поздрав от Изпълнителния Директор

Поздрав от Изпълнителния Директор

До всички представители на страните-членки на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

повече

Предстояща конференция

Предстояща конференция

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа” ще се проведе в периода 23-24 април 2015 г. в Гранд Хотел София.

повече

Нови елементи на нематериално културно наследство

Нови елементи на нематериално културно наследство

Новите елементи на страните-членки на Регионалния център, вписани в Представителния списък на нематериалното културно наследство през ноември 2014 г. 

повече

Основни документи

Съгласно Устава на Сдружението, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е неправителствена организация, която осъществява координационни функции за страните от Югоизточна Европа за насърчаване на приложението на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство („Конвенцията 2003”) и успешно осъществяване на програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство.

Основни документи на Регионалния център:
  • Споразумение между Правителството на Република България и Организация на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (ЮНЕСКО)
  • Устав
  • Книга за членския състав на Регионалния Център

Документи, одобрени от Общото събрание на 10 март 2015 г.:
  • Дневен ред
  • Отчет за извършената дейност на Регионалния Център през 2014 г.
  • План за дейност за 2015 г.